יונה. Chapter 2

1 ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה׃
2 ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי׃
3 ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃
4 ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך׃
5 אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי׃
6 לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
7 בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃
8 משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃
9 ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃
10 ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה׃